مرداد ۱۱, ۱۳۹۷

مدیریت افکار

مدیریت افکار: دوبیمار به پزشکی مراجعه کرده بودند.قرار شد که پزشک تشخیص خود را در دو نامه جداگانه برای آنان بفرستد. پزشک به یکی از آنان […]