مرداد ۱۳, ۱۳۹۷

تمرین خلاقیت با قلم

تمرین خلاقیت با قلم یکی از بی نظیر ترین ابزار های آموزش خلاقیت وبرانگیختن تفکر واگرا،قلم است. شاید به نظر شما این موضوع کمی خنده دار […]