خرداد ۲۰, ۱۳۹۷

رویداد مقدماتی روشا

رویداد مقدماتی روشا رویداد مقدماتی روشا فضای ایده پردازی، اشتراك گذاری این ایده ها، فکرها، تجربیات ناب زندگی ساز، موضوعات مورد علاقه و شوق برانگیز و […]
خرداد ۲۰, ۱۳۹۷

ثبت نام دوره جدید استعدادیابی

ثبت نام دوره جدید استعدادیابی شتابدهنده روشا آغاز شد. ویژه تابستان اگر آینده فرزندانتان مهم است … اگر توانمندی های زیادی در فرزندتان میبینید… اگر میخواهید […]