مرداد ۱۱, ۱۳۹۷

تقویت قوه تمرکز

تقویت قوه تمرکز انسان موجودی است که دارای انرزی های فراوانی در درون خود است.اما همه انسان ها نمی توانند از این نیرو های بالقوه درونی […]
مرداد ۹, ۱۳۹۷

تربیت ذهن کنجکاو

تربیت ذهن کنجکاو کودکان نسبت به بزرگسالان از روحیه ی کنجکاوی بالاتری برخوردارند ودر عین حال  تجربیاتشان در زندگی بسیار کمتر است. اما شاید این بی […]
مرداد ۹, ۱۳۹۷

موانع رشد خلاقیت

موانع رشد خلاقیت: منفی بافی وترس از حرکت:  به طور کلی آدم ها به دو دسته تقسیم می شوند: افراد مثبت اندیش وافراد منفی باف. مثبت […]
مرداد ۲, ۱۳۹۷

خلاقیت چیست؟

تعریف خلاقیت من فکر میکنم هیچ چیز در نظام هستی مبتنی بر <<نتوانستن>>پدید نیامده است. وقتی ژان پل سارتر می گوید: (اگر فردی که روی ویلچر […]