مرداد ۱۵, ۱۳۹۷

فضاسازی برای ایجاد تحرک ذهنی

فضاسازی برای ایجاد تحرک ذهنی طوفان فکری،بطور یقین یکی از بهترین روش ها برای فعال سازی ذهن دانش آموزان است. همیشه این سوال مطرح است که […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷

تکنیک های طوفان فکری

تکنیک های طوفان فکری یکی از معمول ترین ومعروف ترین تکنیک های شکوفایی خلاقیت،تکنیک طوفان فکری است.به کار بردن این تکنیک،بدون شک یکی از بهترین وضروری […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۷

تمرین خلاقیت با قلم

تمرین خلاقیت با قلم یکی از بی نظیر ترین ابزار های آموزش خلاقیت وبرانگیختن تفکر واگرا،قلم است. شاید به نظر شما این موضوع کمی خنده دار […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۷

مدیریت افکار

مدیریت افکار: دوبیمار به پزشکی مراجعه کرده بودند.قرار شد که پزشک تشخیص خود را در دو نامه جداگانه برای آنان بفرستد. پزشک به یکی از آنان […]