rosha

معرفی شتاب دهنده روشا

معرفی و اهداف :

مقدمه :

هم اکنون در عصری به سر میبریم که از مهمترین ویژگی های آن عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی سازی و تغییرات فراینده فناوری است. از این رو، جامعه بیش از پیش نیازمند افرادی است که از استعدادها و مهارتهای لازم برای مواجهه با دنیای پویای امروز برخوردار باشند. علاوه بر این انسان این عصر نمی تواند به تنهایی زندگی كند و این واقعیت سر منشاء شك دلگیری تمامی گروهها، جمعیتها و جوامع بشری از گذشته های دور تا به امروز بوده است. هرچه فرد در برقراری ارتباط در جامعه با دیگران موفقتر عمل كند و در واقع هوش اجتماعی بالاتری داشته باشد، زندگی بهتری را تجربه خواهد كرد.

یادگیری تكنیكهای تیم سازی، همکاری و برقراری ارتباط با دیگران یكی از ضروریات مهم در زندگی هر فرد محسوب می شود. زمانی كه فرد در سنین پایین آموزش ببیند، این آموزشها در وی درونی شده و سبب خواهد شد در زندگی موفقتر عمل كند. چنانچه درصدد پرورش نواندیشانی توانمند، برای حل مسائل و چالش های پیش رو در دنیای امروز هستیم، شناسایی و پرورش استعدادهای آن ها دارای اهمیت فراوانی است.

شناسایی استعداد و هدایت در مسیر استعداهای فردی و ایجاد بستری مناسب برای تیم سازی و شبکه سازی، نه تنها توانایی افراد برای انطباق با محیط و شرایط را افزایش میدهد، بلکه به آنها اجازه تغییر و تحول محیط و شرایط را نیز می دهد.

اهداف :

 1. زمینه سازی برای ایجاد انگیزه برای نواندیشان جهت بارور ساختن توانمندیهای خدادادی
 2. شناسایی و تحریك استعدادها و مهارتهای كارآفرینانه نواندیشان
 3. آموزش و ترویج داشتن نگاه خلاقانه و بهره مندی از آن در زندگی
 4. فرهنگسازی (خلاقیت و کارآفرینی، امری اکتسابی میباشد و قابل یادگیری است)
 5. شبکه سازی نواندیشان مستعد در حول فعالی تهای استعدادیابی به منظور هم افزایی و همگرایی، تقویت همکاری، اشتراک دانش و اطلاعات، انجام کارهای مشترک و گروهی
 6. تلاش در راستای توانمندسازی نواندیشان از طریق ایجاد انگیزه، ارتقاء دانش، مهارت ها و نگرشهای كارآفرینانه
 7. ترویج برنامه های آموزشی و مشاوره برای خانواده ها به منظور افزایش آگاهی و مهارت آنان برای تربیت، هدایت و تعامل با فرزندان خود
 8. کمک به نوپاهای ایرانی در جهت راه اندازی کسب وکارهای خود و ورود به بازارهای بین المللی
 9. پر کردن فاصله بین کارآفرین، صنعت و دانشگاه با بهره گیری از الگوی شتابدهنده های کسب وکار
 10. کمک به رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان به وسیله اشتغال زایی

معرفی شتابدهنده :

روشا همانطور که از اسم آن پیداست بستری برای رویش و شکوفایی استعدادهای فرزندان است. همه ما تواناییهای زیادی داریم که در بیشتر موارد از آن آگاه نیستیم و اگر هم باشیم احتمالاً نمیدانیم چطور به بهترین نحو ممکن از آن استفاده کنیم. شتابدهنده روشا درصدد است با ایجاد بستری علمی و خلاقانه نواندیشان را با تواناییهای خود آشنا کند تا در آینده های نچندان دور تجربه زتدگی شاد، موفق و سازندهای را برای خود و دیگران به ارمغان آورند. شتابدهنده روشا به دنبال نواندیشانی است که دارای شور ذاتی برای یادگیری فناوری هستند، آنهایی که آرزوی ارتقا یافتن و بودن در آینده دلخواه خود را دارند و کسانی که خواهان کسب دانش رهبری، مربیگری، کارآفرینی و در نتیجه خلق ارزش هستند. شتابدهنده روشا ابزار، آموزش و فرصتهای شبکه ای را فراهم می آورد در نتیجه نواندیشان میتوانند مهارتهای مورد نیاز برای ارتقا و راه اندازی شغل مورد نظر خود در آینده را توسعه دهند.

در همین راستا بهاران پژوهش با همکاری شرکت دانش بنیان آینده پژوهان ابرزندگی تلاش نموده با راه اندازی شتاب دهنده روشا بستری مناسب، یکپارچه و جامع برای شناسایی و هدایت استعدادهای نواندیشان سراسر کشور که آینده سازان این مرز و بوم هستند با رویکرد تربیت نسل سالم و توانمند فراهم نماید.

فرآیند روشا :

شتابدهنده روشا ویژه نواندیشان ۵ تا ۱۸ سال در سراسر کشور است. برای رسیدن به مقصد در شتابدهنده روشا پنج مرحله زیر باید طی شود که هر مرحله به تفصیل در ادامه شرح داده می شود.

 1. رویداد مقدماتی
 2. مرحله پیش شتابدهی
 3. مرحله شتابدهی
 4. مرحله رویداد ملی
 5. بازار دارایی های فکری.

با توجه به اینکه مفاهیم کسب وکار نیازمند شکل گیری تفکر انتزاعی در نواندیشان است، رویدادهای روشا (مقدماتی و ملی) و مرحله شتابدهی، صرفاً ویژه نواندیشان ۱۲ تا ۱۸ سال میباشد. همچنین در تمامی این مراحل والدین به عنوان حامیان اصلی نواندیشان آموزش دیده و به همراهی روشا می شتابند. ناگفته نماند، مرحله پیش شتابدهی به تنهایی سهم به سزایی در شکوفاسازی استعدادهای بالقوه نواندیشان ایفا میکند و نقش عمد های در شکل گیری نگاه آینده نگر و نوآور برای نواندیشان دارد.