شتابدهی : کارآفرینی و مهارت کسب و کار

مهارت کسب و کار :

بدون تردید یکی از اصلی ترین نیازهای جامعه جوان کشور معطوف به اشتغال و کار می شود، مولفه ای خطیر که پیش نیاز آن به مهارت آموزی و مهارت افزایی کسب و کار باز می گردد. مهارت آموزی، موتور محرکه توسعه کشور است. از این رو نیاز است آموزش ها از دوران کودکی به نحوی تنظیم،طراحی و اجرایی شود که فرد از همان ابتدا به آموختن و یادگیری مهارت مورد علاقه خویش (متناسب با استعداد هایی که ازآن برخورار است) ترغیب شود و در چنین شرایطی نه تنها مشکل بیکاری جوانان در نسل آینده مرتفع می شود بلکه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی نیز حل و فصل خواهد شد.
از این رو آموزش مهارت های کسب وکار در برنامه توانمندسازی شتابدهنده روشا قرار داده شده است تا نوجوانان را برای مواجهه با آینده آماده کند.

هدف از برگزاری این مرحله:

 • ارتقای ریسک پذیری
 • ارتقای مرکز کنترل درونی
 • ارتقای خلاقیت
 • ارتقای تحمل ابهام
 • ارتقای توفیق طلبی می باشد.

کارآفرینی :

آموزش کارآفرینی کودکان را مستقل و موفق بار می‌آورد و به آن‌ها می‌آموزد زندگی هدفمند و مستقلی در سایه کارآفرینی برای خود رقم بزنند. به آن‌ها می‌آموزد از پس زندگی خود آن‌هم در این شرایط پیچیده و بی‌رحم بربیایند. همان گونه که «کامرون هرولد» در سخنرانیش با عنوان «کودکان را کارآفرین بار بیاوریم» که در تد ایراد نموده، می گوید: ما به جای این که به کودکانمان ماهی گیری یاد دهیم و تمام زندگی آنها را تضمین کنیم، به آنها ماهی می‌دهیم! اگر ما کودکانی را با کارآفرینی آشنا کنیم و سعی کنیم این مهارت را در آنها شکوفا کرده و آنها را برای کارآفرین شدن تعلیم دهیم، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد.

اهداف برنامه آموزشی تنظیم شده عبارت است از:

 • رسیدن به زبان مشترکی از مفاهیم کسب و کار و رفتار کسب وکار
 • افزایش درک نسبت به آنچه که کسب و کار نامیده می شود و مهارت های مورد نیاز آن.
 • ارتقای توانایی جهت کار در کسب وکار به صورت مستقل (خوداشتغال)
 • به کارگیری و توسعه دانش، فهم و مهارت برای حل و فصل مشکلات کسب وکارها در سطوح محلی، ملی و جهانی
 • بررسی کسب وکار ها و سازمان های کارآفرین جهانی برای کسب تجربه
 • گسترش توانایی برای برقراری ارتباط مؤثر در موقعیت های مختلف با استفاده از تکنیک های مناسب.

مشخصات دوره :

 • ۲۰ ساعت نواندیش
 • ۳ ساعت والدین
 • محتوا : مهارت های کسب و کار، کارآفرینی
 • مدت دوره : ۷ هفته