روشا تصویر

رویداد مقدماتی روشا

رویداد مقدماتی :

رویداد مقدماتی روشا فضای ایده پردازی، اشتراك گذاری این ایده ها، فکرها، تجربیات ناب زندگی ساز، موضوعات مورد علاقه و شوق برانگیز و نقطه نظرات منحصربه فرد است. در این رویداد، با فراهم سازی موقعیتی چالشی، تعاملی و سرگرم کننده درصدد هستیم تا نواندیشان مهارت خود را در حل مسئله بهبود دهند و بتوانند برای مسائل دشوار و چند وجهی زندگی خود، راه حلهای مؤثر بیابند. رویداد مذکور روشی علمی و عملی با نیت کسب نتایج بهتر در آینده است.

این رویداد در مدت ۳ ساعت برای نواندیشان به همراه والدین برگزار خواهد شد.
در این رویداد، مهارت اجتماعی، تفکرخلاق و کارآفرینی با خانواده ها تمرین و خانواده ها با روند برگزاری دوره ها، خدمات و مربیان از نزدیک آشنا خواهند شد.

ظرفیت : ۱۰ نفر
مدت ۳ ساعت