سارا فضائلی تقی زاده

کارشناسی روانشناسی


سوابق تحصيلي:

 • دانش آموخته رشته علوم انسانی ازدبیرستان مصلی نژاد
 • دانش آموخته دوره کارشناسی روانشناسی گرایش آموزش به کودکان استثنایی از دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرايي:

 • منشی ومسئول برگزاری همایش وکارگاههای مرکز مشاوره مهرگان
 • جانشین مسئول فنی وروانشناس مرکز آموزش وتوانبخشی کودکان استثنائی روان کودک
 • کارگاه آموزش مهارت های اجتماعی به مادران کودکان استثنائی در مرکز آموزش وتوانبخشی کودکان استثنائی روان کودک
 • کارگاه آموزش پدران کودکان با نیازهای ویژه در مرکز توانبخشی کودکان استثنائی روان کودک
 • کارگاه فرزند پروری در مجموعه بهاران (نمایندگی خلاقیتکده شریف در خراسان رضوی)
 • کارگاه تربیت جنسی در مجموعه بهاران (نمایندگی خلاقیتکده شریف در خراسان رضوی)
 • مربی خلاقیت و استعدادیابی مجموعه بهاران (نمایندگی خلاقیتکده شریف در خراسان رضوی)

سوابق مشاوره:

 • مشاوره و درمان در مرکز آموزش کودکان استثنائی روان کودک
 • مشاوره وبازی درمانی در مرکز اندیشه و روان

کارگاههاي گذرانده:

 • کارگاه آموزشی مهارت های زندگی، مدرس: خانم حافظ، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی
 • کارگاه آموزشی تخصصی بازی درمانی)تربیت بازی درمانگر(، مدرس : دکتر سید محسن اصغری نکاح،کالج دانشگاه فردوسی.
 • دوره آموزشی خلاقیت دانشگاه صنعتی شریف.مدرس دکتر افشم

توانمنديها:

 • مشاوره و درمان کودک و نوجوان وکودکان با نیازهای ویژه بازی درمانی
 • گروه درمانی وخانواده درمانی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی و تربیت جنسی کودک
 • برگزاری کارگاه های تفکر خلاق و استعدادیابی

راحله نظری تفتی

کارشناسی روانشناسی


دوره های گذرانده شده :

 • دارای مدرک پایان دوره «فعالیت های یاددهی،یادگیری» از دانشگاه علمی ،کاربردی
 • دارای ضمن خدمت دوره ابتدایی
 • دارای ضمن خدمت معلم پایه دوم
 • دوره آموزشی تفکر خلاق و استعدادیابی در خلاقیتکده شریف

سابقه کار:

 • دو سال و نیم سابقه مربی خلاقیت در مرکز دبستان غیردولتی
 • پنج سال مربی ثابت پیش دبستانی
 • دو سال معلم هنر دبستان غیردولتی
 • مربی خلاقیت و استعدادیابی مجموعه بهاران ( نماینده خلاقیتکده شریف در خراسان رضوی)

سهیلا احمدی قوچان عتیق

کارشناسی ارشد روانشناسی


سوابق تحصيلي:

 • دانش آموخته رشته علوم انسانی از دبیرستان سمیه
 • دانش آموخته دوره کارشناسی روانشناسی گرایش آموزش به کودکان استثنایی از دانشگاه فردوسی
 • دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش آموزش به کودکان استثنایی از دانشگاه شیراز

مقام و عناوين کسب شده:

 • دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد ۱۶۱۰

سوابق اجرايي:

 • کارگاه آموزش مهارت های اجتماعی به مادران کودکان اتیسم در مدرسه اکسیر و فرزدقی، شیراز،
 • ژورنال کلاب با موضوع اتیسم و خودآگاهی والدین، کلینیک راشا، مشهد،
 • حضور در ۵ دوره از اردوهای مهر باران سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد
 • مربی آموزش تفکر خلاق و استعدادیابی در مجموعه بهاران ( نمایندگی خلاقیتکده شریف در خراسان رضوی)

سوابق مشاوره:

 • مشاوره تحصیلی در موسسه آموزشی گاج، مشهد،.
 • مشاوره و درمان در مرکز آموزش کودکان اتیسم ارمغان نور، مشهد،

کارگاههاي گذرانده:

 • کارگاه آموزشی تخصصی بازی درمانی)تربیت بازی درمانگر(، مدرس : دکتر سید محسن اصغری نکاح
 • کارگاه آموزشی آشنایی با اتیسم، مدرس آقای خلیل کاکاوندی،
 • کارگاه آموزشی رفتار قاطعانه، مدرس: خانم وحیده صحابه تبریزی، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارگاه آموزشی ارتباط موثر، مدرس: خانم فاطمه مرادی، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارگاه آموزشی عشق آری یا نه؟، مدرس: آقای صفدر رستمی، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارگاه آموزشی انتقاد سازنده، مدرس: خانم طیبه عشرتی، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارگاه آموزشی رفتار قاطعانه، مدرس: خانم وحیده صحابه تبریزی، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارگاه آموزشی مهارت های زندگی، مدرس: خانم حافظ، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
 • The Second International Congress on Clinical Hypnosis and Related Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, 23-25 May 2013
 • دوره آموزش تفکر خلاق و استعدادیابی خلاقیتکده شریف

توانمنديها:

 • مشاوره و درمان کودک و نوجوان
 • مشاوره تحصیلی و آموزشی
 • آموزش تفکر خلاق و استعدادیابی

فرشته صابری فرد

کارشناسی ارشد مشاوره


دوره های اموزشی و کارگاه های گذرانده شده :

 • دوره مهارت های زندگی توسط دانشگاه ازاد مشهد
 • گواهی نامه اموزش دوره اموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان و معلمان غیر رسمی مدارس غیر دولتی اموزش و پرورش ناحیه ۶
 • دوره اموزشی خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ
 • دوره سکسولوژی دکتر ذکایی دانش اموختگان اشتهاد
 • دوره نوازه های اموزشی دانشگاه فردوسی
 • ACDL گواهی نامه اموزشی مهارت های هفت گانه
 • گواهی آموزش عملی تنش زدایی جهت کنترل استرس روزمره ( ریلکسیشن )- پروفسور محمد رضا صادقی – دانشگاه فردوسی
 • گواهی ۵۰ ساعت کودک خردمند ( شامل : تربیت جنسی – هوش هیجانی – بازی درمانی – طرحواره ها ) – دکتر میرزایی و دکتر آهوان – خانه علوم تربیتی و روانشناسی
 • مقاله علمی – پژوهشی با عنوان : بررسی ارتباط بین جو عاطفی خانواده و تاب آوری در دانشجویان
 • دوره مربی گری تفکر خلاق و استعدادیابی خلاقیتکده دانشگاه صنعتی شریف
 • مربی تفکر خلاق و استعدادیابی مجموعه بهاران