Ap

برنامه ریزی تخصصی

برنامه ریزی تخصصی:

سیستم آموزشی پویا، با بررسی و تحلیل نظام های آموزشی ۵ کشور برتر آموزشی طراحی و با نیازهای آموزشی نواندیشان کشورمان همسان سازی شده است. این سیستم که در قالب دوره یک ساله بصورت فردی برای نواندیشان ۱۰ تا ۱۸ سال در مجموعه بهاران اجرا می شود از ۵ قسمت تشکیل شده است :

  1. هدف گذاری، ارزیابی و شناسایی استعدادهای فردی: هدف گذاری و طراحی استراتژی آموزشی و شغلی اردو های علمی تفریحی
  2. برنامه ریزی درسی و تکنیک های مطالعه : ۳۲ جلسه برنامه ریزی درسی هفتگی در یکسال تحصیلی، آموزش اصولی خلاصه نویسی ، یادداشت برداری، نقشه ذهنی، نظام تداعی، حاشیه نویسی و نظام یادیار
  3. خانواده پویا: ۱۰ جلسه ویژه والدین ، گزارش عملکرد دانش آموز به اولیاء، بررسی چالش های دانش آموزان در خانواده و جامعه، جلسات روانشناسی
  4. ارزیابی مستمر: آزمون های مبحثی، پرسش شفاهی، بررسی آزمون های جامع، رفع اشکال دوره ای، ارزیابی های هفتگی و ماهانه
  5. باشگاه مغز: ورزش ذهن، افزایش قدرت و عملکرد مغز، تقویت حافظه، ارتقاء توجه و دقت و تمرکز، هماهنگی نیمکره های مغزی، استفاده از پتانسیل های ذهنی و تندخوانی