بازار دارایی های فکری

بازار دارایی های فکری:

بازار دارایی های فکری، تمام ملزومات مورد نیاز جهت تجاری سازی ایده های نوآورانه و خلاقانه نواندیشان را فراهم می سازد. با تشکیل این بازار، اختراعات، اکتشافات، نوآوری ها و طرح‌های صنعتی ایجاد شده توسط اذهان بکر نواندیشان در معرض ارزیابی و سرمایه گذاری متقاضایان قرار خواهد گرفت.

این بازار بستر تجاری‌سازی ایده‌ها و اختراعات و تأمین منابع مالی لازم برای آن می باشد. هم چنین شرایطی مهیا می شود تا نوآوران و مبتکران بتوانند در ارتباطی نظام‌مند، ایده‌ها و ابتکارات خود را به مرحله تجاری‌سازی برسانند. بدین ترتیب این ایده ها در قالب های مختلف به صاحبان بنگاه‌های صنعتی، شرکت‌های تجاری و هر فردی که به این ایده برایش الهام بخش باشد، نمایش داده می شود. این افراد ایده ها را به جای محصولات در یک فضای رقابتی به منظور تجاری سازی خریداری می کنند.