eb

استعدادیابی شغلی : انتخاب رشته

انتخاب رشته :

توانایی‌های متفاوتی که در هر فرد، شاخص می باشد را استعداد میگوییم. هیچ انسان بدون استعدادی وجود ندارد، حتما فرد دارای استعداد است، یعنی در یک عرصه، توانایی اش به نسبت بقیه توانایی‌ها خاص تر است. مثلا یک نفر در ریاضیات، آن هم در بخش خاصی از ریاضیات توانایی اش به نسبت بقیه شاخص‌تر است. آدمی که در راستای استعدادهای خود تلاش نکند، به سختی ممکن است که فرد موفقی شود. طبق تحقیقاتی که انجام شده، افرادی که در زمینه استعدادهای خود به شغلی مشغول هستند، ۶ برابر موفق تر از سایر افراد هم رده خودشان می باشند.  هر فردی ترکیبی از استعدادهای اصلی و فرعی است. حال اگر در زمینه استعداد اصلی ا‌ش، سرمایه گذاری کند قطعا نابغه میشود.

همه می توانند نابغه شوند، اگر استعدادشان درست کشف شود!

اکثر آدم ها به دلیل عدم شناخت استعدادهایشان، خیلی تلاش می کنند، زحمت هم می‌‌کشند، اما در حد متوسط به پایین هستند و در آنجایی که باید قرار نگرفته اند.به همین خاطر از آن تلاشی که می‌کنند، نه راضی می شوند، و نه خروجی دارند. فردی که در یک رشته مهندسی در دانشگاه خوبی قبول می شود اما بعد از ۴ سال می‌بیند مهندسی است که حتی اگر شغل خوبی هم گیرش بیاید، قانعش نمی کند، نمی تواند خودش را در آن رشته نشان بدهد و یا فردی که با تحمل سختی ها و مشکلات فراوان در رشته پزشکی قبول می شود ولی در نهایت به نتیجه دلخواه و یا مطلوب دست پیدا نمیکند. یا انصراف می دهد، یا بعد از ۷ سال در پزشکی عمومی متوقف می شود!

اگر شما در هر محیطی، چه شغلی و تحصیلی نتوانید به خوبی استعداد خود را پیدا کنید و امر استعدادیابی را به کل نادیده بگیرید، مشکلات بسیاری را ممکن است تجربه کنید. مواقع بسیاری متوجه این موضوع شده ایم که در آموزش هایی که اندکی استعداد ذاتی داریم، آن مساله کاری بسیار لذت بخش تر خواهد شد و بنابر مطالعات، احساس مثبت به کار باعث افزایش عملکرد ما می شود و همچنان در آن رشد خواهیم کرد و از آن سود خواهیم برد. در این مدل استعدادیابی، ۵۰ استعداد و توانمندی هنی، مهارتی و رفتاری ارزیابی و شناسایی می شود . این بخش با هدف شناسایی استعداد ها و توانمندی های مهارتی، ارزیابی های روانشناختی، شناخت ویژگی های شخصیتی و رفتاری و همچنین ارزیابی ویژگی ها و توانمندی های شغلی انجام خواهد شد.

در انتهای طرح پس از انجام تمام ارزیابی ها و برگزاری جلسات مصاحبه فردی و همچنین تحلیل های نتایج هر فرد در جلسات تیم ارزیابی کننده مجموعه بهاران، برای هر فرد گزارشی جامع و یکپارچه از توانمندی های وی در اختیار افراد قرار خواهد گرفت تا بر اساس پکیج استعدادیابی، انتخاب رشته ای متناسب با استعدادهای هر فرد انجام شود